Skip to content

Integriteitswijzer

De Integriteitswijzer maakt u in de eerste plaats wegwijs in hetgeen van uw organisatie wordt verwacht op het gebied van integriteitsbeleid. Het biedt een handzaam totaaloverzicht van de wettelijke normen1, alsmede de overeengekomen basisnormen2. In de tweede plaats is het een verwijzing naar bestaande en beproefde instrumenten die BIOS overheidsorganisaties daartoe ter ondersteuning aanbiedt.

De verplichting om een samenhangend integriteitsbeleid te voeren is een aantal jaar geleden ingevoerd. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds wettelijke en anderzijds in bestuurlijk overleg, tussen verschillende overheidssectoren, overeengekomen basisnormen integriteit3.

Uit diverse evaluaties blijkt dat het voor lang niet alle overheidsorganisaties eenvoudig is om aan deze regels en normen te voldoen.4 En hoewel er sprake lijkt te zijn van een duidelijke verbetering op dit punt ervaart een deel van de onderzochte organisaties nog steeds knelpunten, vooral bij het implementeren van integriteitsbeleid, en is er behoefte aan ondersteuning op dit gebied.

Aangezien er nog veel te doen is op het gebied van integriteit, maar het in de praktijk niet altijd eenvoudig blijkt om te bepalen wat er nu concreet verwacht wordt van overheidsorganisaties en hoe dit gerealiseerd moet worden, heeft BIOS de  Integriteitswijzer gemaakt. Door concrete tips en instrumenten van BIOS te koppelen aan de wettelijke verplichte en overeengekomen normen verwachten wij dat de implementatie van het integriteitsbeleid vereenvoudigd wordt. In de gebruikershandleiding vindt u terug hoe u de Integriteitswijzer hiervoor kunt gebruiken.

Wij hopen met de Integriteitswijzer een (nieuwe) impuls aan uw integriteitsbeleid te geven!

BIOS - Integriteitswijzer
Back To Top