Skip to content

Handleiding Portretten van raadsleden

Deze Handleiding behoort bij de door BIOS ontwikkelde dvd portretten voor raadsleden. Het bevat casuïstische integriteitskwesties die besproken kunnen worden met zittende en nieuwe raadsleden

Handleiding - Portretten Raadsleden
Back To Top