Skip to content

Training

Ik heb leergangen en train-de-trainer modules ontwikkeld voor integriteitsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, dilemma-trainers en risico-analisten. Ook verzorg ik regelmatig workshops en presentaties voor Nederlandse en buitenlandse deelnemers. Integriteitsmanagement is daarin steeds het centrale thema waarbij ik afhankelijk van de leervraag inzoom op specifieke deelaspecten daarvan.

Door gebruik te maken van voorbeelden uit de kunst en de literatuur, het behandelen van concrete casuïstiek en door het op toegankelijke wijze presenteren van integriteitsmanagement theorieën, afgewisseld met discussies en opdrachten, weet ik mijn gehoor altijd te fascineren. Evaluaties zijn dan ook altijd zeer positief. Onderdelen die deel uit kunnen maken van een workshop of training zijn onder meer:

  • Reflecties op de herkomst en betekenis van het concept integriteit
  • Ontwikkelingen van het Nederlandse integriteitsbeleid
  • Kennismaking met gangbare integriteitsstrategieën
  • Analyseren van casuïstiek
  • Identificatie van de samenstellende componenten van een integriteitssysteem
  • Onderscheiden van hard-, soft- en general-control typen
  • Doormeten van de volwassenheid van organisatie integriteit
Back To Top