Ga naar hoofdinhoud

Integriteit
Ethiek
Compliance

Onderzoek

Ik heb diverse onderzoeken verricht op het gebied van integriteitsmanagement. De onderzoeken zijn verricht voor verschillende werkgevers of uitgevoerd in het kader van mijn academische promotie.

Trainingen

Ik heb leergangen en train-de-trainer modules ontwikkeld voor integriteitsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, dilemma-trainers en risico-analisten.

Publicaties

De kennis en inzichten opgedaan vanuit mijn werk en studie hebben geresulteerd in diverse publicaties. Wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten wissel ik af met boekhoofdstukken, praktische brochures, columns en opiniebijdragen.

BIOGRAFIE

Ik houd mij al twintig jaar fulltime bezig met het thema integriteit. Het gaat daarbij vooral om de integriteit van organisaties en het bevorderen en borgen daarvan. Ik combineer kennis en ervaring op het gebied van beleid, praktijk en wetenschap en beschik over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland. Naast het ontwikkelen van integriteitsbeleid en -instrumenten geef ik ook trainingen en verricht ik onderzoek.

Ik ben afgestudeerd als bestuurskundige en heb mijn proefschrift geschreven over integriteitsmanagement waarbij ik gebruik maak van inzichten uit de bestuurs- en bedrijfskunde. Mijn kennis en inzichten hebben geresulteerd in diverse (Nederlandstalige en Engelstalige) publicaties.

Ik ben werkzaam geweest voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en was een van de oprichters en directeuren van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare sector (BIOS). Thans werk ik voor het Huis voor Klokkenluiders.

Ook op internationaal gebied ben ik actief. Ik participeer in diverse netwerken, zoals bijvoorbeeld de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), het European Partnership Against Corruption (EPAC), het Network for European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), het European Network for Integrity Professionals (ENIP) en ik ben betrokken geweest bij het doorlichten van het Amerikaanse anti-corruptie beleid voor de Verenigde Naties (United Nations).

i4INTEGRITY
Ik heb oog voor integriteit en probeer beleidsmakers en organisaties op dit gebied te ondersteunen en te adviseren.

Nevenfuncties die ik vervul(de) zijn:

  • Lid van de Raad van Toezicht van het Stimuleringskader Integere Organisaties (vanaf 2019)
  • Lid Adviescommissie van Deskundigen LVV (vanaf 2020)
  • Lid van de Commissie Toegang Notariaat KNB (2013-2016)
  • Columnist van het blad HR-Overheid (2013-2019)
  • Editorial Board Member van het journal Public Integrity/ ASPA (vanaf 2015)
  • Gast docent The Hague Academy for Local Governance (vanaf 2010)
Back To Top