Skip to content

Integriteit
Ethiek
Compliance

Advies

Ik geef advies over integriteitsbeleid en -bevordering aan diverse typen organisaties. Naast individuele organisaties behoren ook beleidsmakers, toezichthouders en koepelorganisaties tot mijn doelgroep.

Training

Ik heb leergangen en train-de-trainer modules ontwikkeld voor integriteitsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, dilemma-trainers en risico-analisten. Ook verzorg ik regelmatig workshops en presentaties voor Nederlandse en buitenlandse deelnemers. Integriteitsmanagement is daarin steeds het centrale thema waarbij ik afhankelijk van de leervraag inzoom op specifieke deelaspecten daarvan.

Onderzoek

Ik heb ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek en met beleidsonderzoek. Ik heb onderzoeken uitgevoerd en begeleid voor verschillende typen opdrachtgevers. Voor het onderzoek maak ik gebruik van een combinatie van onderzoeksmethoden zoals, documentenonderzoek, literatuuronderzoek, interviews en enquêtes.

BIOGRAFIE

Ik heb meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van integriteitsmanagement. Naast het adviseren over integriteitsbeleid en -instrumenten geef ik ook trainingen en verricht ik onderzoek. Ik combineer kennis en ervaring op het gebied van beleid, praktijk en wetenschap en beschik over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland.

Ik ben afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit en ben gepromoveerd aan de Rotterdam School of Management op het thema integriteitsmanagement. Mijn kennis en inzichten hebben geresulteerd in diverse (Nederlandstalige en Engelstalige) publicaties.

Ik ben werkzaam geweest voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was een van de oprichters en directeuren van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Ik was betrokken bij de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders en heb gewerkt voor de afdeling Kennis & Preventie.

Ook op internationaal gebied ben ik actief. Ik participeer in diverse netwerken, zoals bijvoorbeeld de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), het European Partnership Against Corruption (EPAC), het Network for European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), het European Network for Integrity Professionals (ENIP) en ik ben betrokken geweest bij het doorlichten van het Amerikaanse anti-corruptie beleid voor de Verenigde Naties (United Nations).

i4INTEGRITY
Ik heb oog voor integriteit en probeer beleidsmakers en organisaties op dit gebied te ondersteunen en te adviseren.

Nevenfuncties die ik vervul(de) zijn:

  • Lid van de RvT van het Centre for Organisational Integrity (vanaf 2019)
  • Lid Adviescommissie van Deskundigen LVV (vanaf 2020)
  • Lid van de Commissie Toegang Notariaat KNB (2013-2016)
  • Columnist van het blad HR-Overheid (2013-2019)
  • Editorial Board Member van het journal Public Integrity/ ASPA (vanaf 2015)
  • Gast docent The Hague Academy for Local Governance (vanaf 2010)
Back To Top