Skip to content

Van organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij beschikken over een deugdelijk integriteitsbeleid. Incidenten, media-aandacht en nieuwe regelgeving zijn aanleidingen om het bestaande integriteitsbeleid kritisch tegen het licht te houden en te herijken. Hoewel de meeste organisaties al beschikken over diverse integriteitsmaatregelen is het integriteitsbeleid doorgaans nog vatbaar voor verbetering. Zo staat de aandacht voor integriteit soms op een (te) laag pitje; ontbreken er maatregelen, zijn deze niet meer up-to-date; of schort het aan de samenhang, de implementatie of aan de effectiviteit van het bestaande beleid.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en een synthese van diverse bestaande integriteitssystemen heb ik het IntegriteitsManagement Model ontwikkeld (IMM). Dit model dat uit zes kernelementen bestaat helpt bij de verbetering van het integriteitsbeleid.

Elk van de zes kernelementen is uitgewerkt in vijf sub-elementen die gezamenlijk de bestanddelen van een state-of-the-art en goed functionerend integriteits(management)systeem vormen. Het IMM en de bijbehorende praktische checklist verschaffen snel inzicht tin de huidige stand van zaken van het integriteitsbeleid van uw organisatie en bieden aanknopingspunten voor de doorontwikkeling daarvan. Hiermee geeft u een nieuwe en krachtige impuls aan integriteitsbevordering.

Nieuwsgierig geworden of meer weten, mail of bel gerust, dan vertel ik u graag hoe ik u hiermee kan helpen.

Back To Top