Skip to content

Het managen van Ethiek & Compliance: een meervoudig en dynamisch perspectief

In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en complianceprogramma’s. Het artikel maakt gebruik van de Deming-cyclus – ook wel PDCA-cyclus genoemd – om het belang van samenhang en continuïteit van deze programma’s te benadrukken. Vervolgens formuleren wij uiteenlopende richtvragen voor de praktische toepassing van de Deming-cyclus op ethiek en compliance management. Ter afsluiting noemen wij enkele aandachtspunten voor Ethics & Compliance Officers.

Het managen van Ethiek TvC 2019
Back To Top