Skip to content

Beleidsdoorlichting integriteitsbeleid (2014)

Op grond van de Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 20061 is het ministerie verplicht om periodiek (eens in de 4 tot 7 jaar) elk algemeen of operationeel doel in de begroting door te lichten. In de begroting van 2011 is de beleidsdoorlichting van doelstelling 7.12 geagendeerd. Deze doelstelling betreft ‘een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten’. Dit onderwerp valt uiteen in vier onderdelen:

1. voldoende personeel (in kwantitatieve zin);
2. goed gekwalificeerde ambtenaren en politieke ambtsdragers;
3. integere ambtenaren en politieke ambtsdragers; en een
4. beheerste kostenontwikkeling.

Beleidsdoorlichting integriteitsbeleid (2014)
Back To Top